Εξασκηθείτε ΔΩΡΕΑΝ στα πιο συνηθισμένα θέματα συζήτησης για το επίπεδο των Ισπανικών σας.

Πάρτε ιδέες και εμπλουτίστε το λεξιλόγιο σας από τις απαντήσεις των άλλων.

Δημιουργείστε Κωδικό Χρήστη για να απαντήσετε ΔΩΡΕΑΝ στις ερωτήσεις και να μοιραστείτε τις ιδέες σας με άλλους σπουδαστές των Ισπανικών.


ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Α1 μέσω Skype

Ωράριο Μαθημάτων: Κάθε Σάββατο 10.00-11.00

Κόστος (για 8 ώρες online μάθημα προφορικών με καθηγητή): 50 €

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 5 άτομα

Εναρξη Νεων Τμημάτων: 1ο Σάββατο κάθε μήνα

Πληροφορίες - Εγγραφές: info@ispanika.edu.gr
ή
Στείλτε μήνυμα σε Facebook ή Twitter

Marisa
Tema 8: Medios de Comunicación
από Marisa Keramida - Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2016, 9:33 μμ
 

Prepara la siguientes preguntas:
 1. ¿Qué medio de comunicación te parece más eficaz? ¿Por qué?
 2. ¿Tienes teléfono móvil? ¿Cuántas horas lo tienes conectado?
 3. ¿En qué ocasiones lo usas?
 4. ¿Se vive mejor con o sin móvil?
 5. ¿Puedes imaginar la vida sin teléfono?
 6. ¿Prefieres las cartas / los correos electrónicos o las llamadas telefónicas? ¿Por qué?
 7. ¿Cómo imaginas la comunicación en el futuro?


59 λέξεις
 
Marisa
Tema 7: La Alimentación
από Marisa Keramida - Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2016, 9:20 μμ
 

piramidePrepara las siguientes preguntas:

 1. ¿Qué tipo de dieta llevas?
 2. ¿Sueles comer en horarios fijos o te gusta picar?
 3. ¿Qué dicen sobre la dieta mediterránea? ¿Qué piensas tú?
 4. ¿Qué es para tí una dieta equilibrada?
 5. ¿Te gusta la comida rápida?
 6. ¿Cuáles crees que son los hábitos alimenticios de los ...
Ανάγνωση του υπόλοιπου αυτού του θέματος
(112 λέξεις)
 
Marisa
Tema 6: Animales Domésticos
από Marisa Keramida - Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2016, 11:02 πμ
 

Responde a las siguientes preguntas

 1. ¿Tienes alguna mascota?
 2. ¿Prefieres más los perros o los gatos?
 3. ¿Cuáles son los beneficios de tener una mascota?
 4. ¿Los inconvenientes?
 5. ¿Piensas que los animales domésticos deben vivir en un piso?
 6. ¿Qué piensas de los zoos?
 7. ¿Qué piensas de la última moda de tener de mascotas animales raros como serpientes, escorpiones, iguanas, etc?¿Tú lo harías? ¿Por qué sí o no?
 8. ¿Qué piensas sobre el carácter de las personas que tienen? 
 9. ¿Qué harías sí tu vecino de al lado tuviera una serpiente en casa?


88 λέξεις
 
Marisa
Tema 5: Deportes y ejercicio físico
από Marisa Keramida - Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2016, 10:46 πμ
 

Responde a las siguientes preguntas:

 1. ¿Practicas algún deporte u otro tipo de ejercicio físico?
 2. Cuál es el deporte más popular en tu país?
 3. En tu barrio ¿hay bastantes instalaciones deportivas?
 4. ¿Cuáles son los beneficios de los deportes colectivos para los adolescentes?
 5. ¿Qué piensas del Yoga y del Tai Chi? ¿Por qué son tan populares en nuestros días? ¿Has practicado alguna vez?
 6. ¿Y el ajedrez? ¿Lo consideras también un deporte más?
70 λέξεις
 
Marisa
Tema 4: ¿Vivir en el campo o en la ciudad? Ventajas e inconvenientes
από Marisa Keramida - Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2016, 10:46 πμ
 

Antes de la clase, prepara lo siguiente:

 1. Introducción al tema
 2. Ventajas e inconvenientes de vivir en la ciudad. (No olvides mencionar los problemas más típicos de la ciudad)
 3. Ventajas e inconvenientes de vivir en el campo.
 4. ¿Qué eligirías tú y por qué?
41 λέξεις
 
Marisa
Tema 3: En el restaurante
από Marisa Keramida - Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2016, 10:45 πμ
 


Estás en un restaurante y te traen la carta. ¿Qué vas a pedir?

 1. ¿De primero?¿De segundo? ¿De postre?
 2. Y ¿para beber?
 3. Explica qué lleva cada plato.
 4. Al final pide la cuenta.

Otras preguntas

 1. ¿Cuál es tu comida favorita?
39 λέξεις
 
Marisa
Tema 2: De viaje
από Marisa Keramida - Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2016, 10:45 πμ
 

Responde a las siguientes preguntas:

 1. ¿En qué estación del año prefieres viajar?
 2. ¿Cómo? ¿En qué medio de transporte?
 3. ¿Con quién sueles viajar?
 4. ¿Te gustan los viajes organizados?
 5. ¿Qué tipo de sitios te interesan?
 6. ¿Qué país te gustaría visitar? ¿Por qué?


40 λέξεις
 
Marisa
Tema 1: Hablar de Usted
από Marisa Keramida - Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2016, 10:38 πμ
 

Responde a las siguientes preguntas:

 1. ¿Cómo te llamas?
 2. ¿Dé dónde eres?
 3. ¿A qué te dedicas?
 4. ¿Dónde vives?
 5. ¿Por qué estudias español?
 6. ¿Hablas otros idiomas? ¿Cuáles?


25 λέξεις