8 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1

8 ώρες εξάσκησης με online καθηγητή / 8 θέματα για το επίπεδο Α1

Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων ανα τμήμα: 5

Ωράριο Μαθημάτων: Κάθε Σάββατο 10.00-11.00 (Α1)

Κόστος Συμμετεχής: 50 € (1 ώρα την εβδομάδα - για συνολικά 8 ώρες με online καθηγητή)