8 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1-Α2

8 ώρες εξάσκησης με online καθηγητή / 8 θέματα για τα επίπεδα Α1-Α2

Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων ανα τμήμα: 6

Ωράριο Μαθημάτων: Κάθε Σάββατο 10.00-11.00

Κόστος Συμμετεχής: 50 € (1 ώρα την εβδομάδα - για συνολικά 8 ώρες με online καθηγητή)