8+8 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1-A2

8+8 ώρες εξάσκησης με online καθηγητή / 16 θέματα προφορικών για τα επίπεδα Α1-Α2

Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων ανα τμήμα: 5

Ωράριο Μαθημάτων: Κάθε Σάββατο 10.00-11.00 (Α1)

Κόστος Συμμετεχής: 50 € / επίπεδο (1 ώρα την εβδομάδα - για συνολικά 8 ώρες με online καθηγητή)